“หนูน้อยเรียนรู้ สู่โลกกว้าง”👦🧒

“หนูน้อยเรียนรู้ สู่โลกกว้าง”👦🧒

วันที่ 26 กันยายน 2562 นายวิลาศ บุญโต ผอ.ศพช.อุบลราชธานี มอบหมายให้ทีมคนสร้างาน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแจระแม จำนวน 53 คน ตามโครงการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย “หนูน้อยเรียนรู้ สู่โลกกว้าง” เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน โดยได้นั่งรถรางชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศพช.อุบลราชธานี🌾

(Visited 1 times, 1 visits today)