“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายวิลาศ บุญโต ผอ.ศพช.อุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวสิริลักษณ์ พลนอก หัวหน้างานอำนวยการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)