ติดตามการดำเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านกระเดียน หมู่ที่ 1 ต.กระเดียน อ.ตระกาลพืชผล จ.อุบลราชธานี

ศพช.อุบลราชธานี 🌷ติดตามการดำเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านกระเดียน หมู่ที่ 1 ต.กระเดียน อ.ตระกาลพืชผล จ.อุบลราชธานี
————

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นายวิลาศ บุญโต ผอ.ศพช.อุบลราชธานี มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล นำโดย นางสาวทับทิม แท่งคำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวนิภาพร บุญประสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านกระเดียน หมู่ที่ 1 ต.กระเดียน อ.ตระกาลพืชผล จ.อุบลราชธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)