ดร.วิวัฒน์​ ศัลยกำธร นำคณะ​ ลงพื้นที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

วันที่ 27​ ตุลาคม 2562 ดร.วิวัฒน์​ ศัลยกำธร นำคณะ​ ลงพื้นที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี​ เพื่อให้ข้อแนะนำการพัฒนาศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง​ ซึ่งกิจกรรมหนึ่งคือ​ การพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางโคก​ หนอง​ นา​ โมเดล​

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
จากการตรวจเยี่ยม ศพช อุบลราชธานี ดร. วิวัฒน์ฯมีข้อคิดเห็น/คำแนะนำดังนี้

1.สภาพพื้นที่ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี มีพื้นที่169ไร่ มีความพร้อมในระดับดี มีโอกาสในการพัฒนาได้ง่ายในการที่จะสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทาง โคก หนอง นา โมเดล
2.สิ่งสำคัญที่สุดคือ การพัฒนาคนภายในองค์กรต้องมีองค์ความรู้ที่ถูกต้อง และควรเข้ารับการอบรมที่มาบเอื้องเสียก่อน
3.การออกแบบพื้นที่ตามภูมิสังคม ทางทีมสถาปนิกของมูลนิธิจะออกแบบร่วมกับทีมงานของ ศพช.อุบลราชธานี เพื่อฝึกให้บุคลากร/ทีม ศพช. สามารถเป็นวิทยากรออกแบบให้กับชุมชนในพื้นที่ต่อไปได้
4.การฝึกอบรมขยายผลไปสู่ผู้นำชุมชน จะมีทีมภาคีเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติเข้ามาช่วยหนุนเสริม
5.การเตรียมการของทีม ศพช. ควรเตรียมการในสิ่งต่อไปนี้
5.1บุคลากรของ ศพช. ที่จะเข้าฝึกอบรม จำนวน 10 คน ที่มีความมุ่งมั่น ทำจริงต่อเนื่อง หัวไวใจสู้รู้แนวคิด
5.2 เตรียมประสานภาคีเครือข่ายและผู้นำชุมชนในพื้นที่ ที่มีความพร้อมและสมัครใจเพื่อสร้างเครือข่ายและขยายผล

(Visited 1 times, 1 visits today)