ติดตามการดำเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 10 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ศพช.อุบลราชธานี 🌷ติดตามการดำเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 10 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
————

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายวิลาศ บุญโต ผอ.ศพช.อุบลราชธานี มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล นำโดย นางสาวทับทิม แท่งคำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวประภัสราภรณ์ ศรีปัตเนตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และทีมงาน ติดตามการดำเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 10 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ นางณัฐธยาน์ แก้วกิ่ง พัฒนาการอำเภอกันทรลักษ์ และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรลักษ์ ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี

(Visited 1 times, 1 visits today)