จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกหอมแดงอินทรีย์ ชมสาธิตปาดยางรถยนต์และชมศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจพอเพียง ศพช.อุบลราชธานี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนร่วมมือกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายวิลาศ บุญโต ผอ.ศพช.อุบลราชธานี ร่วมกับนายสุทิน ไชยวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกหอมแดงอินทรีย์ ชมสาธิตปาดยางรถยนต์และชมศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจพอเพียง ศพช.อุบลราชธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)