ต้อนรับ นายสุทิน ไชยวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีคนใหม่ เยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจพอเพียง ศพช.อุบลราชธานี

🌷ศพช.อุบลราชธานี🌷

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายวิลาศ บุญโต ผอ.ศพช.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับ นายสุทิน ไชยวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีคนใหม่ เยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจพอเพียง ศพช.อุบลราชธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)