ผอ.สพช.ร่วมปลูก”ฟักน้ำ” ถนนศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจพอเพียง ศพช.อุบลราชธานี

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายร่องกี้ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูก “ฟักน้ำ” ซึ่งจะพัฒนาเป็นอุโมงผักตามถนนศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจพอเพียง ศพช.อุบลราชธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)