🌷ศพช.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การฝึกอบรมภาคสนาม พัฒนากร รุ่นที่ 111

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายร่องกี้ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายเอกราช ญาณอุบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน และคณะ ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมภาคสนาม โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 111 โดยมีนายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมฯ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)