23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช

วันที่ ๒๓ ต.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น.นายวิลาศ บุญโต ผอ.ศพช.อุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี

เวลา ๐๘.๐๐น.และร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ณ ลานขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

…โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)