กลุ่มมดงาน ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ศูนย์ฯ เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบ พร้อมสำหรับการให้บริการ

13 มิ.ย. 61 นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี มอบหมาย กลุ่มมดงาน ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ศูนย์ฯ เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบ พร้อมสำหรับการให้บริการ

(Visited 1 times, 1 visits today)