นายวิลาศ บุญโต ผอ.ศพช.อบ. สักการะพระบรมรูปรัชการที่ 5 และสิ่งศักสิทธิ์ประจำ ศพช.อบ.

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 08.39 น. นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี สักการะพระบรมรูปรัชการที่ 5 และสิ่งศักสิทธิ์ประจำศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)