กิจกรรมศูนย์บ่มเพาะให้เป็นฐานเรียนรู้

@ศพช.อุบลฯ
นายวิลาศ บุญโต ผอ.ศพช.อุบลราชธานี พร้อมทีม จนท.และมดงานร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะให้เป็นฐานเรียนรู้โดยมีกิจกรรมสัตว์ปีก ในอนาคตจะเป็นศูนย์เรียนรู้ดูงานแก่ประชาชนในเขตอีสานตอนล่าง..ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)