“การบริการสู่ความเป็นเลิศ”

วันที่ 15 ตุลาคม 2561 นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ได้จัดโครงการ พัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562 หลักสูตร “การบริการสู่ความเป็นเลิศ” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่มดงาน จำนวน 19 คน

“การบริการสู่ความเป็นเลิศ” บรรยายโดย อ.กิตติ์กวินเดช วงศ์หมั่น จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

“การนำเสนอผลงานลูกค้าอย่างมืออาชีพ” บรรยายโดย นายวิลาศ บุญโต

“การเป็นวิทยากร” โดย นางสาวทักษิณานันท์ สืบสิมมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(Visited 1 times, 1 visits today)