ศูนย์บ่มเพาะเห็ดขอนขาว

ผลผลิตจากฐานเรียนรู้ของศูนย์บ่มเพาะเห็ดขอนขาว โดยได้รับความอนุเคราะห์ก้อนเชื้อเห็ดจากผู้นำสัมมาชีพ จากอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยผลผลิตทีมคนสร้างงานนำมาประกอบอาหารเที่ยงรับประทานร่วมกัน ส่วนที่เหลือแบ่งจำหน่ายเป็นรายได้และสวัสดิการของทีมคนสร้างงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)