“เสริมสร้างงานใหม่อนุรักษ์ควายไทย”

นายวิลาศ บุญโต ผอ.ศพช.อุบลราชธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่และทีมคนสร้างงานสนับสนุนกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง..ส่งเสริมการอนุรักษ์ควายไทยซึ่งได้จัดทำโครงการ 25 ปีให้ชีวิตใหม่ ได้ใจ ได้บุญ จากเพื่อนนักพัฒนา 4259 และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ควายไทย 3 ตัว

(Visited 1 times, 1 visits today)