“สัมมาชีพสร้างตน คนสร้างงาน เราทำได้”

นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ร่วมกับ ทีมงานคนสร้างงาน เร่งสร้างตลาดองค์ความรู้สู่สัมมาชีพและตลาดผลผลิตสัมมาชีพ โดยการสร้างเรือนเพาะชำ เพื่อขยายพันธุ์พืชผักสวนครัว ไม้ผล ดอกไม้ ฯ ให้ประชาชนใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในอนาคต แก่ผู้สนใจนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน อย่างยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)