รุ่นสุดท้าย (รุ่นที่3) ศพช.อุบลราชธานีฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ

รุ่นสุดท้าย (รุ่นที่3) ศพช.อุบลราชธานีฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ
————
วันที่ 23 ธันวาคม 2562

…..กิจกรรมการเรียนรู้ ทบทวน (เหลียวหลัง) การขับเคลื่อน 4 งานหลักในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมนำเสนอ
…..กิจกรรมเรียนรู้จากสื่อ VDO กรณีศึกษา“รายการเปิดปมตอน ตลาดวายนวัตวิถี”/ “รายการ คนเฝ้าข่าว ความคืบหน้าคดีเงินออมทรัพย์ บ้านคูขาด
👩‍💼โดยนางสาวทับทิม แท่งคำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และคณะวิทยากรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ หลักสูตรพัฒนากรนำ OTOP ไทยสู่สากล และหลักสูตรการเงิน การคลัง รุ่นที่ 3 ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2562

ณ หอประชุมค้ำคูณ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)