ชาว ศพช.อุบลราชธานี ร่วมพลัง รวมใจ ปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณหน้าหอพักดอกบัวงาม

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณหน้าหอพักดอกบัวงาม และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อให้เกิดความมั่นคง แข็งแรง และสวยงาม

(Visited 1 times, 1 visits today)