ศุกร์สามัคคี ที่ ศพช.อุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ทีม ศพช.อุบลราชธานี ร่วมพัฒนาพื้นที่ลงแขกสามัคคี ณ พื้นที่โคก หนอง นา โมเดล 9 ไร่ โดยมีกิจกรรม กำจัดวัชพืชบริเวณแปลงอ้อยและแปลงสมุนไพร จากนั้นบำรุงดินด้วยน้ำหมักอินทรีย์

เสร็จกิจกรรมรับทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยในวันนี้ได้รับการสนับสนุนบาร์บีคิว จากร้านชิมซ๊ะบาร์บีคิว ให้พวกเราชาว ศพช.อุบลฯ ขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)