กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 จำนวน 89 ต้น ณ พื้นที่บริเวณ Food Forest (สวน ป่า อาหาร ) โคก หนอง นา ศพช.อุบลราชธานี

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี นำผู้แทนและตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ตามโครงการเพิ่มศักยภาพกลไกการบริหารสหกรณ์แบบทีส่วนร่วม 4 ภาค จาก 20 จังหวัดภาคอีสาน ประจำปี 2563 นั่งรถรางเยี่ยมชม โคก หนอง นา ศพช.อุบลราชธานี และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 จำนวน 89 ต้น ณ พื้นที่บริเวณ Food Forest (สวน ป่า อาหาร ) โคก หนอง นา ศพช.อุบลราชธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)