ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ปลูกสับปะรดภูแล เพื่อเป็นจุดเรียนรู้การบริหารจัดการพื้นที่ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ทีมคนสร้างงาน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ร่วมปลูกสับปะรดภูแล จำนวน 100 ต้น บริเวณ โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ 5 ไร่ เพื่อเป็นจุดเรียนรู้การบริหารจัดการพื้นที่ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 

(Visited 1 times, 1 visits today)