ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานทำความสะอาด

กำหนดการสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)