“ถั่วเขียว คุณค่าสีเขียวจากธรรมชาติ”

ศพช.อุบลราชธานี เป็นพื้นที่ดินทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ จึงเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วย “ปุ๋ยมีชีวิต” คือการปรับสภาพดินด้วยการปลูก “ถั่วเขียว” เนื่องจากถั่วเขียวมีปมที่รากซึ่งเปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศเป็นปุ๋ยไนเตรดให้แก่ดิน กรมวิชาการเกษตรได้รายงานว่าการปลูกถั่ว 1 ไร่ สามารถเพิ่มไนโตรเจนให้ดินได้เท่ากับการใส่ปุ๋ยยูเรีย 74 กิโลกรัมหรือแอมโมเนียมซัลเฟตถึง 161 กิโลกรัม ถั่วเขียวจึงเป็นพืชบำรุงดินใช้เป็นปุ๋ยพืชสดได้ดี

ส่วนของถั่วเขียวที่นำมาใช้ประโยชน์ด้านอาหาร ก็คือ เมล็ด โดยเฉพาะเมล็ดแก่ เช่น เมื่อใช้เป็นผักก็นำมาเพาะให้งอกเป็นถั่วงอก หรือ ใช้ปรุงอาหารและทำขนมได้หลายชนิด ทั้งยังมีคุณค่าทางอาหาร

ไม่เพียงเท่านี้ ต้นถั่วเขียวที่เก็บฝักแล้วใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ดี มีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าหญ้าทั่วไป เพราะเป็นพืชตระกูลถั่ว

(Visited 1 times, 1 visits today)