ศพช.อุบลราชธานี ทำนาปรัง ขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว

วันที่ 6 มกราคม 2564 นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี มอบหมายให้ “ทีมคนสร้างงาน” ปลูกข้าวนาปรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเพิ่มเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้กับ”ธนาคารข้าว ศพช.อุบลราชธานี”
….ข้าวที่ใช้ปลูกขยายพันธุ์ เป็นข้าว กข 43 ใช้วิธีเพาะกล้าบนถาดหลุม เป็นการประหยัดเมล็ดพันธุ์ ทำให้ต้นกล้าแข็งแรง ใช้เวลาประมาณ 15 – 20 วัน สามารถนำไปปลูกในนาที่เตรียมไว้ได้
….จุดเด่นของข้าวพันธุ์นี้ มีแป้งข้าวสารที่มีโมเลกุลมีขนาดใหญ่กว่าข้าวพันธุ์อื่นๆ เมื่อรับประทานเข้าไปแล้ว การย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลก็จะช้ากว่าข้าวพันธุ์อื่นๆ ดังนั้น ข้าวพันธุ์ กข 43 จึงเหมาะสำหรับผู้บริโภคที่เป็นโรคเบาหวาน นอกจากนี้การที่เป็นข้าวที่ใช้เวลาย่อยแป้งเป็นน้ำตาลได้ช้า จึงทำให้อยู่ท้องได้นานขึ้น จึงเหมาะกับคนที่อยู่ในระหว่างควบคุมน้ำหนักอีกด้วย
…..นอกจากนั้นยังปลูก “ผักพาย” และ “ผักขะแยง” ควบคู่ไปกับการทำนาข้าว แสดงให้เห็นว่าการทำการเกษตรสามารถปรับเปลี่ยน ประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและพื้นที่ เป็นการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(Visited 1 times, 1 visits today)