ผอ.ศพช.อุบลราชธานี มอบแนวทางในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรศูนย์ฯ

85608.jpg

นายวิลาศ-บุญโต-ผู้อำนวนการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี-ได้มอบแนวทางในการปฏิบ-212x300.jpg

(Visited 1 times, 1 visits today)