“น้องรักรวม” สมาชิกใหม่ของศูนย์อนุรักษ์ควายไทย ศพช.อุบลราชธานี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ได้สมาชิกใหม่เพศเมีย ชื่อว่า “รักรวม” ซึ่งศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ภายใต้การนำของนายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี มีนโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์ควายไทยจึงได้จัดทำโครงการ 25 ปีให้ชีวิตใหม่ ได้ใจ ได้บุญ จากเพื่อนนักพัฒนา 4259 และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค
ปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ควายไทย ศพช.อุบลราชธานี มีควายจำนวน 8 ตัว สามารถสร้างงาน สร้างประโยชน์มากมาย เช่น มูลของควายก็สามารถผลิตเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ในพื้นที่ โคก หนอง นา ศพช.อุบลราชธานี และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงานต่อไป
(Visited 1 times, 1 visits today)