ศพช.อุบลราชธานี : ปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” รุ่นที่ 1

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับ สถาบันการพัฒนาชุมชน ดำเนินการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงอำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2565 ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรมประกอบด้วย นายอำเภอ ปลัดอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม จำนวน 100 คน
กิจกรรมในวันนี้
– กิจกรรมพัฒนา 3 ขุมพลัง “พลังกาย พลังปัญญา พลังใจ” โดยทีมวิทยากร ศพช.อุบลราชธานี
– กิจกรรมทำบุญตักบาตร กตัญญูต่อสถานที่
– กิจกรรมวางแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานพื้นที่อำเภอนำร่องจังหวัดจากการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่
– นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานปิดการฝึกอบรม
ในการนี้ ดร.พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมฯ และเป็นประธานมอบปัญญาบัตรพร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการฝึกอบรมและได้รับคัดเลือกเป็นอำเภอนำร่องฯ
ณ หอประชุมค้ำคูณ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)