ติดต่อเรา

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

ตั้งอยู่ที่ 211 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 045-311075 โทรสาร 045-311076
(Visited 1 times, 1 visits today)