ปุ๋ยน้ำพลังสูง “จุลินทรีย์หน่อกล้วย” สูตรไม่ง้อน้ำตาล

ฐานคนรักแม่ธรณี : จุลินทรีย์หน่อกล้วย สูตรลดต้นทุนโดยใช้อ้อยให้ความหวานแทนน้ำตาล 

https://www.youtube.com/watch?v=laVk9adHlkM

(Visited 1 times, 1 visits today)