นายวิลาศ บุญโต ผอ.ศพช.อุบลราชธานี เข้าร่วมรับฟังการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของพัฒนากรรุ่นที่ 111

🌷ศพช.อุบลราชธานี🌷วันที่ 15 ธันวาคม 2562 นายวิลาศ บุญโต ผอ.ศพช.อุบลราชธานี เข้าร่วมรับฟังการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของพัฒนากรรุ่นที่ 111 จำนวน 3 โซน ได้แก่ โซนอำเภอตระกาลพืชผล โซนอำเภอเดชอุดม และ โซนอำเภอวารินชำราบ
….ทั้งนี้ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานีได้กล่าวสร้างขวัญกำลังใจให้น้องๆ พัฒนากร 111 ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนอย่างมีความสุข 💙เรียนรู้ ศึกษา และพัฒนาต่อยอด 😊

(Visited 1 times, 1 visits today)