พิธีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ หลักสูตรพัฒนากรนำ OTOP ไทยสู่สากล และหลักสูตรการเงิน การคลัง รุ่นที่ 3

🌷ศพช.อุบลราชธานี : วันที่ 27 ธันวาคม 2562
…นางทรงลักษณ์ วรภัย พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานปิดโครงการฯ พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ หลักสูตรพัฒนากรนำ OTOP ไทยสู่สากล และหลักสูตรการเงิน การคลัง รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2562

…ครั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ได้อวยพรปีใหม่ แก่ผู้เข้าอบรม โดยขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายเเข็งเเรง มีจิตใจที่เข้มเเข็ง มีความสุขในครอบครัว เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เเละ ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานอย่างมีความสุข

… โดยมี นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี กล่าวรายงาน

ณ หอประชุมค้ำคูณ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)