ศพช.อุบลราชธานี จัดกิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกล่าว คำปฏิญาณหน้าเสาธง

(Visited 1 times, 1 visits today)