ศพช.อุบลราชธานี “รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 11.30 น. นายวิลาศ  บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย

– กิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ
– การปลูกไม้ยืนต้น ซึ่งพันธุ์ไม้ที่ใช้ปลูกประกอบด้วย ต้นประดู่ 160 ต้น ต้นตะเคียนทอง 150 ต้น และต้นหมาก 50 ต้น และหม่อน 300 ต้น รวม  760 ต้น  พร้อมห่มฟาง  แห้งชาม น้ำชามตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ

ณ พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุคสู่ โคก หนอง นา พช. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)