ศพช.อุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลเด็กสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลเด็กสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิด โรงพยาบาลเด็กสรรพสิทธิประสงค์ เป็นโรงพยาบาลเด็กของรัฐบาลส่วนภูมิภาคแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่จะเน้นความร่วมมือจากชุมชนเข้ามาร่วมพัฒนา เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์และเป็นความภาคภูมิใจของชาวอุบลราชธานี
(Visited 1 times, 1 visits today)