ศพช.อุบลฯ ร่วมสนับสนุนทีมวิทยากร โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ปี2

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี นำทีมวิทยากร ร่วมบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการ วิทยากรประจำศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จำนวน 25 คน จาก 25 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ณ ศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
(Visited 1 times, 1 visits today)