อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พบปะ และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอุบลราชธานี

วันที่ 22 เมษายน 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสรสาสน์  สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และนายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ได้สักการะพระพุทธพัฒนปชานาถ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี พร้อมให้คำแนะนำในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอุบลราชธานี

ในการนี้ นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ

 

(Visited 1 times, 1 visits today)