โครงการนำร่อง “เด็กน้อยฮักเฮือน” การเรียนรู้หลักกสิกรรมธรรมชาติตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี, บุคลากรศูนย์ฯ, เครือข่ายครูพาทำ และคุณคิด แก้วคำชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในโครงการนำร่อง “เด็กน้อยฮักเฮือน” การเรียนรู้หลักกสิกรรมธรรมชาติตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง แก่เยาวชนโรงเรียนบ้านนาแก ต.หนองไฮ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ณ พื้นที่เรียนรู้ต้นแบบของ อ.โจ้ พงศ์เลิศ ศิริบูรณ์ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
(Visited 1 times, 1 visits today)