5ส พัฒนาองค์กร ศพช.อุบลราชธานี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี นำโดย นายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ภายในและโดยรอบสำนักงาน ตามหลักกิจกรรม 5 ส. “สะสาง สะดวก สะอาด ส. “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย” ในโครงการ “Big Cleaning Day” โดยเริ่มกิจกรรมในวันที่ 4-5 ตุลาคม 2565 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ของสถานที่ทำงาน รองรับการให้บริการประชาชนรู้สึกประทับใจทุกครั้งที่เข้ามารับบริการ
(Visited 1 times, 1 visits today)