ศพช.อุบลฯ ร่วมสนับสนุนทีมวิทยากร โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ปี2

22 กุมภาพันธ์ 2565 /

11:27 น.