กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 จำนวน 89 ต้น ณ พื้นที่บริเวณ Food Forest (สวน ป่า อาหาร ) โคก หนอง นา ศพช.อุบลราชธานี

15 สิงหาคม 2563 /

18:16 น.