อาคารหอประชุมค้ำคูณ

ห้องประชุมขนาดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย

รองรับได้จำนวน 200 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)