ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

ผอ.วิลาศ-บุญโต-Profile-198x198.jpg

นายวิลาศ บุญโต

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

กรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ฝึกอบรมประชาชนที่ได้มาตรฐาน และก้าวสู่องค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาชุมชน

คลังสื่อ