ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายวิลาศ บุญโต

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

กรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ฝึกอบรมประชาชนที่ได้มาตรฐาน และก้าวสู่องค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

คลังสื่อ